Skip to content Skip to footer
Onze acties : degene die wij initieerden, degene die wij steunen

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de Engelse afkorting GDPR, heeft u het recht om aan elke instelling, privé of openbaar, toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Zo kan u nakijken wie wat over u weet, wat met deze informatie gedaan wordt en waarom. U hoeft slechts een brief op te sturen naar de betrokken instelling om dit recht uit te oefenen. Dit is voor alle duidelijkheid volledig legaal en gratis. Helaas blijkt dat sommige instellingen onze persoonsgegevens verzamelen en verwerken zonder de door de GDPR opgelegde transparantie in acht te nemen.  Het is daarom van essentieel belang dat u, als burger, het recht van toegang daadwerkelijk zou aanwenden en nakijken of uw persoonsgegevens rechtmatig worden gebruikt.

Om de uitoefening van dit recht op toegang te vergemakkelijken, heeft Charta21 een modelbrief opgesteld met de nodige uitleg. En, wat denkt u, heeft u interesse?

LEES MEER

 

 
“Geacht Parlementslid,
 
Wij richten ons tot u omdat wij vrezen dat het federale parlement geleidelijk afstand aan het doen is van haar prerogatieven en aanvaardt dat bevoegdheden die haar grondwettelijk toegekend zijn door de regering worden uitgeoefend…
 

 

““Geacht Parlementslid,

Wij richten ons tot u omdat wij vrezen dat het federale parlement geleidelijk afstand aan het doen is van haar prerogatieven en aanvaardt dat bevoegdheden die haar grondwettelijk toegekend zijn door de regering worden uitgeoefend…”

OPLEIDINGEN

Kennis en informatie delen en doorgeven is de kern van onze actie. Wij wensen in de nabije toekomst een reeks opleidingen op te starten. Heeft u interesse in een bepaald onderwerp? Neem met ons contact op …

WIJ STEUNEN

Omdat wij dezelfde waarden hebben en samen sterker staan.

Voeg u bij ons!

Laten we samen onze waarden verdedigen.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now