Een donatie doen

U wil ons helpen ?

NL Wij hebben uw financiële bijdrage nodig om verdere concrete acties te kunnen ondernemen; informatiecampagnes, opleidingen, analyses, naar de rechtbank stappen…

U kan ons op verschillende manieren financieel steunen :

  • Het lidgeld bedraagt 100 euro voor actieve leden, 75 euro voor gewone leden en 25 euro voor studenten en werklozen.
  • Als u Charta21 financieel wilt steunen, kunt u een donatie doen. Elk bedrag, zelfs het kleinste, wordt gewaardeerd en is nuttig!

U kunt natuurlijk een donatie combineren met een lidmaatschapsbijdrage.

De leden, donateurs, worden ten minste jaarlijks op de hoogte gebracht van de besteding van de ingezamelde gelden.

 
U kunt ook een donatie doen via een bankoverschrijving

CBC bank BE73 7320 5846 2860

vergeet niet je naam en email te vermelden.

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00