Skip to content Skip to footer

Jean-Pierre

Waarom lid worden van deze nieuwe organisatie, wel ik wilde gewoon mijn ervaring delen binnen een organisatie die dingen kan veranderen, acties kan ontwikkelen op een collectieve manier.

Het is de eerste keer dat ik aan zo’n organisatie deelneem, en dat ik met andere mensen van alle kanten kan uitwisselen. Eendracht maakt macht, niet!”

Lucas

Waarom zou ik me lid maken van een vzw die opkomt voor privacy en grondrechten? We leven toch in een democratie? En er zijn toch al genoeg anderen die daar professioneel en met veel meer verstand van zaken mee bezig zijn: het parlement, de liga voor de mensenrechtent, de autoriteit voor gegevensbescherming , de raad van state, … ik versta daar toch niet veel van. Ik heb trouwens andere katten te geselen: ik kan niet meer gaan dansen, heb rugpijn van het vele digitaal vergadering (voor een camera moet je stilzitten), ik kan niet meer met vrienden iets gaan drinken en riskeer een boete als ik met méér dan één van mijn kinderen langsga bij mijn ouders….

Tot ik me de bedenking maakte dat het ene misschien wel met het andere te maken heeft. Dat grondrechten, privacy, de rechtsstaat (rule of law) het fundament is van de maatschappij waarin ik leef en ik graag in wil blijven leven. En inderdaad, ik heb weinig verstand van GDPR, en wetteksten. Het was voor mij dan ook hartverwarmend om vast te stellen dat mensen die daar professioneel mee bezig zijn dezelfde bekommerinissen delen en evenveel vragen hebben als ik bij bepaalde huidige tendenzen. Democratie is een dynamisch gegeven en ik realiseer me dat ze maar zo sterk is als de burgers die er deel van uit maken wakker en weerbaar zijn.

HUBERT

“Ik heb deelgenomen aan de oprichting van Charta21 omdat ik onze democratie en vrijheden geen loze begrippen zijn voor mij. Democratie en pluralisme zijn niet alleen een morele vereiste, maar ook een garantie voor politieke besluiten van goede kwaliteit. De Covid-crisis en de daarmee gepaard gaande aantasting van de fundamentele vrijheden laten zien hoezeer onze democratie en de kwaliteit van de overheidsbesluitvorming zijn uitgehold. Onze grondrechten herstellen betekent de democratie verdedigen en dus een concrete stap zetten in de richting van een doeltreffend en kwalitatief overheidsbeleid. 

Sophie

“Het is door mijn beroep als juriste, gespecialiseerd in gegevensbescherming, dat ik ertoe gebracht ben overheidsmaatregelen te bespreken in de context van de gezondheidscrisis Covid-19 en dat ik veel burgers heb ontmoet die bezorgd zijn over de beperkingen van onze fundamentele rechten en vrijheden die deze maatregelen inhouden. De noodsituatie op gezondheidsgebied kan geen vrijheidsberovende maatregelen rechtvaardigen die de toets van wettigheid, noodzakelijkheid en evenredigheid niet doorstaan. De rechtsstaat en het democratisch debat daaromheen zijn de noodzakelijke oriëntatiepunten wanneer het erom gaat onze vrijheden in te perken, en het lijkt mij dringend te ijveren voor het herstel daarvan met alle middelen die ons ter beschikking staan (communicatie, gerechtelijke stappen, recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens, enz.) Dit is de reden waarom ik heb besloten deel te nemen aan de oprichting van Charta21 en aan de burgeractie die het promoot.

SLUIT JE BIJ ONS AAN !

Wat als de volgende getuigenis de jouwe was?
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now