Skip to content Skip to footer

U wenst zich in te zetten en mee de strategische oriëntaties van Charta21 te bepalen? Kandideer om actief lid te worden! Zo wordt u lid van de Algemene Vergadering, met stemrecht.

 

Het lidgeld bedraagt 100 euro voor actieve leden, 75 euro voor gewone leden en 25 euro voor studenten en werklozen.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now