Skip to content Skip to footer

IN CIJFERS

0+
Ministeriële
en Koninklijke Besluiten
0,1%
BBP
kostprijs aan de mentale gezondheid in België
Dagen
vrijheidsbeperkende maatregelen

JURIDISCHE DOCUMENTEN

MENSENRECHTEN

"De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een verklaring die op 10 december 1948 in Parijs is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het specificeert fundamentele mensenrechten..."

BELGISCHE GRONDWET

"Art. 1 België is een federale staat samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Art. 2 België omvat drie gemeenschappen: de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap..."

AVG

"De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie..."

ONTWERP PANDEMIEWET

"In het kader van de bestrijding van de COVID-19- pandemie dienden de burgemeesters, de gouverneurs, de Brusselse minister-president en de minister van..."

Onze suggesties

FAQ

Dit deel van de website is nog niet afgewerkt, we zijn ermee bezig!

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now