Skip to content Skip to footer

TUSSEN HAAKJES

Charta21 is een groep burgers met verschillende achtergronden: privacy specialisten, artiesten, advocaten, mensen uit de horeca, enz. We delen allemaal hetzelfde onbehagen: de bezorgdheid over de aantasting van de rechtsstaat, de beknotting van onze grondrechten en het verval van onze instellingen, en in het bijzonder het Parlement, de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die niet langer in staat zijn om hun controlefunctie over de uitvoerende macht uit te oefenen. De Covid-crisis heeft de reeds bestaande bestuurskwesties verergerd en we stellen met lede ogen vast dat steeds meer rode lijnen worden overschreden. Wij hebben besloten om niet te laten begaan en ons te organiseren om onze democratie te verdedigen. Onze naam, “Karta21″ uitgesproken, is een eerbetoon aan Charta77, een beweging van Tsjechoslowaakse dissidenten die in 1977 de daadwerkelijke toepassing opeisten van verschillende wetten en verdragen ter bescherming van de mensenrechten die in de toenmalige dictatuur dode letter bleven. Ook in België groeit de kloof tussen de rechten van burgers “op papier” en de realiteit. We zijn dankbaar voor de inzet van andere mensenrechtenverenigingen zoals de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des droits humains. Onze specificiteit is echter dat we ons toeleggen op de bescherming van de grondrechten, ook fundamentele rechten genoemd. Dat zijn de vrijheden die zijn vastgelegd in de Belgische grondwet van 1831 en waarvan wij mogen hopen dat zij op een brede consensus berusten. Dit is ook waarom we ons niet wensen te moeien in louter politieke debatten: wij zetten ons in voor de verdediging van en de steun aan de burger. Wanneer de democratie in gevaar is moeten we onze politieke verschillen overwinnen. Een bijzonder aandachtspunt van onze vereniging is de bescherming van de privacy. In een tijdperk van “big data” wordt het steeds duidelijker dat de verdediging van de privacy de ruggengraat vormt van de verdediging van fundamentele vrijheden. Omgekeerd blijkt dat inbreuken op de privacy noodzakelijkerwijs leiden tot schendingen van de grondrechten. Dit is een van de redenen waarom de infiltratie en het muilkorven van de GBA, het Parlement en de Raad van State ons zorgen baren. We hopen dat onze medeburgers talrijk onze actie en die van andere verenigingen zullen steunen die, elk met hun specifieke kenmerken, ons gemeenschappelijk erfgoed verdedigen.

Wie zijn wij ?

Raad van bestuur

Hubert Petre

Chairman of the Board
Legal Counsel Benelux at Philip Morris International | Juriste d'entreprise/Bedrijfsjurist | Co-Founder and Board Member at Charta21

Jean-Pierre Heymans

Treasurer of Charta 21
Deskundige op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en cyberveiligheid.

Prof. Dr. Jacques Folon

CEO GDPRfolder 🧑‍💻 external DPO 🔐 GDPR senior advisor🧑‍🎓 University Professor 🔝 keynote speaker 💁‍♂‍ essayist

ZIJ HEBBEN ZICH BIJ ONS GEVOEGD

“Waarom lid worden van deze nieuwe organisatie, wel ik wilde gewoon mijn ervaring delen binnen een organisatie die dingen kan veranderen, acties kan ontwikkelen op een collectieve manier.

Het is de eerste keer dat ik aan zo’n organisatie deelneem, en dat ik met andere mensen van alle kanten kan uitwisselen. Eendracht maakt macht, niet!”

– Jean-Pierre

MISSIE EN WAARDEN

Charta21 is een groep burgers met verschillende achtergronden: privacydeskundigen, kunstenaars, juristen, advocaten, professionals uit de horeca, enz. Onze naam is een eerbetoon aan Charta77, een beweging van Tsjechoslowaakse dissidenten die in 1977 de daadwerkelijke toepassing eisten van de mensenrechten die door verschillende wetteksten werden gewaarborgd en die door de dictatoriale macht van hun land werden genegeerd. Charta21 heeft zich tot taak gesteld de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele vrijheden van de Belgische burgers te verdedigen. Met het oog op de uitvoering van haar acties verbindt zij zich er met name toe :

Onze waarden : integriteit, vrijheid, solidariteit en welwillendheid.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now