Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vivaldi: vier seizoenen om de fundamentele vrijheden uit te kleden

VIvaldi: vier seizoenen om de fundamentele vrijheden uit te kleden

Een verrassing was het niet. Uiteindelijk stemde Vivaldi enkele minuten voor het einde van het parlementaire jaar het ontslag van Charlotte Dereppe, directeur van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Tot 20 juli was Charlotte Dereppe lid van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de bewaker van de privacy in België. Zij had de grote fout begaan het federale parlement, de Europese Commissie en het publiek te wijzen op het disfunctioneren van de GBA. Zij had in het bijzonder de illegale controle aan de kaak gesteld die de Belgische staat probeert uit te oefenen op een instelling die onafhankelijk zou moeten zijn van de drie machten.

 

 

Een tegenmacht zonder… macht

Tot 20 juli was Charlotte Dereppe lid van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de bewaker van de privacy in België. Zij had de grote fout begaan het federale parlement, de Europese Commissie en het publiek te wijzen op het disfunctioneren van de GBA. Zij had in het bijzonder de illegale controle aan de kaak gesteld die de Belgische staat probeert uit te oefenen op een instelling die onafhankelijk zou moeten zijn van de drie machten.

 

Terug in de pas

Voor onze politici is het tegenwerken van hun wil en het luiden van de noodklok een onvergeeflijke fout. Temeer daar de onthullingen van Charlotte Dereppe hebben geleid tot een interventie van de Europese Commissie, die verontrust was over deze situatie, en het door deze onthullingen veroorzaakte rumoer heeft geleid tot het aftreden van hun belangrijkste medestander binnen de GBA, de alomtegenwoordige en onvermijdelijke Frank Robben. 

Een overname-actie was dus onvermijdelijk. De overheid onderneemt thans actie op twee fronten: 

– Enerzijds de wijziging van de wet tot oprichting van de GBA door een wetsontwerp van soldaat Mathieu Michel, die tot gevolg zal hebben dat de GBA wordt uitgehold en de Robben-clan opnieuw als “externe” deskundigen wordt binnengehaald (meer hierover in een volgend artikel deze zomer);

– en anderzijds de – illegale – afzetting van degenen die de overheid verhinderden de burgers te bespioneren, zoals Charlotte Dereppe en Alexandra Jaspar wiens moedige acties anderen dreigden te inspireren.

 

 

Vrouw overboord

Alexandra Jaspar, de andere klokkenluidster, heeft een paar maanden geleden ontslag genomen als lid van het directiecomité van de GBA, gedegouteerd door dit toxische systeem en omdat zij weigerde een volgzame dienaar te worden in weerwil van haar opdracht (zie ook een komend artikel in dit verband). Er restte nog enkel zich te ontdoen van Charlotte Dereppe. 

Dit is thans gebeurd. 

Eergisteravond heeft het Parlement directeur Charlotte Dereppe ontslagen op basis van een verzonnen dossier dat haar advocaten ongetwijfeld zonder moeite zullen kunnen slopenVival. Voor de goede orde ontsloeg het Parlement ook David Stevens, het hoofd van de GBA, wiens acties ook het voorwerp waren van de alarm-melding die de twee moedige directeurs hadden gelanceerd. 

 

 

 

Geen bescherming voor klokkenluiders

Als toppunt van cynisme, komt het ontslag van Charlotte Dereppe op een moment dat de wet tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders in het Belgisch recht met zes maanden vertraging is goedgekeurd. Dit is een onbegrijpelijke inconsistentie in hoofde van onze parlementariërs.

Charlotte Dereppe moest van de bescherming van deze richtlijn kunnen genieten. Het Parlement heeft zich hiervan niets aangetrokken. Integendeel, het was duidelijk de bedoeling om de persoon die het lef had om een schop onder de mierenhoop te geven, voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen. Men heeft zelfs grote inspanningen gedaan om deze daad van pure vergelding te verhullen als een ontslag om even ongeloofwaardige als misleidende redenen.

 
In het geniep! 

Tenslotte zijn het tijdstip en het verloop van de procedure zelf duidelijke aanwijzingen voor het weinig elegante karakter van de operatie. De parlementsleden wilden waarschijnlijk niet geïnterpelleerd worden over hun beslissing. De debatten vonden daarom plaats achter gesloten deuren en werden afgerond met een geheime stemming. De burgers zullen niet weten wat er is gezegd, of zelfs wie voor of tegen heeft gestemd, en zullen dus niemand kunnen afstraffen bij de volgende verkiezingen. Bovendien vond de stemming plaats op de vooravond van 21 juli, letterlijk enkele minuten voor het einde van het parlementaire jaar. Men hoopte waarschijnlijk dat de hele zaak onopgemerkt zou blijven. Laten we hopen van niet. De Europese Commissie volgt de zaak op de voet en zal een dergelijke schending van de Europese wetgeving zeer waarschijnlijk niet aanvaarden.

 
Iets om op te volgen 

Ook het maatschappelijk middenveld zal zich mobiliseren. Charta21 zal waarschijnlijk niet de enige organisatie zijn die deze kwestie opvolgt en alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat de GBA onder voogdij komt te staan, en om zich te verzetten tegen de schending van de Europese bescherming die klokkenluiders wordt geboden en de systematische uitholling van onze rechten te bestrijden..


Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now